Виховна робота

Колектив Гірницького ПТУ № 144, працює над побудовою та вдосконаленням ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів та молоді. Це дає змогу розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою. Тому виховна робота з учнями здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес.

Документи, якими керуються педагогічні працівники у виховному процесі: закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охоро­ну дитинства», «Національна стратегія розвиту освіти в Україні на період до 2021 року», схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013;

Колектив училища працює над досягненням поставленої мети виховання – формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Завдання виховної роботи:

– створювати умови для набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, саморозвитку та самовдосконалення особистості, формування її моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної, фізичної, професійної культури;
– забезпечувати індивідуально-особистісний підхід до задоволення освітньо-культурних потреб кожного учня;

– забезпечувати розвиток індивідуальних здібностей учнів, умов самореалізації, підтримка обдарованих і талановитих учнів;

– створювати умови для формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

– оптимально поєднувати різні форми організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

– співпрацювати з батьківською громадськістю, державними установами та громадськими організаціями, правоохоронними органами та установами системи охорони здоров’я;

– підтримувати роботу учнівського самоврядування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

72 − = 64